Wykonaj jakąś akcję albo przedłuż sesję aby uniknąć wylogowania. Twoja sesja kończy się za 5:00.

Akcja lorem ipsum dolor sit amer została wykonana a to jest pasek informujący o niej, przyklejony do dolnej krawędzi ekranu

Władze

Zarząd
Towarzystwa

<strong>Mateusz Sarapata</strong> – prezes Zarządu
Mateusz Sarapata – prezes Zarządu

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa papierów wartościowych. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu działalnością funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Ponadto posiada doświadczenie w organizacji wewnętrznych jednostek strukturalnych przedsiębiorstw oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach pełnionych w Forum TFI funkcji nadzoruje procesy operacyjne podejmowane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo.

Michał Miśkowiec - wiceprezes zarządu
Michał Miśkowiec - wiceprezes zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpisany na listę radców prawnych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa brytyjskiego i Unii Europejskiej (British Law Centre). Michał Miśkowiec zajmuje się problematyką tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na wszystkich etapach ich funkcjonowania. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego, korporacyjnego oraz papierów wartościowych. 

W Forum TFI odpowiada za tworzenie i wdrażanie nowych koncepcji inwestycyjnych.

<strong>Dr Anna Rojek</strong> - Członek Zarządu
Dr Anna Rojek - Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada stopień doktora nauk prawnych. Jest również radcą prawnym. Posiada wieloletnie doświadczenie  w obsłudze prawnej podmiotów rynku kapitałowego. Zajmuje się problematyką prawną tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu prawa papierów wartościowych oraz prawa korporacyjnego.

W Forum TFI odpowiada za kwestie formalno-prawne.

Rada Nadzorcza
Towarzystwa

<strong>WITOLD OBSZYŃSKI</strong> – Przewodniczący rady
WITOLD OBSZYŃSKI – Przewodniczący rady

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi, w szczególności obszarami konstrukcji produktów, sprzedaży, marketingu i relacji z klientami. Pracował m.in. dla PKO BP S.A., Banku Śląskiego S.A. (obecnie ING), BIG Banku (obecnie Millennium Bank). Posiada doświadczenie w zakresie budowania zespołów sprzedażowych i modeli zarządzania, m.in. autor koncepcji Regionalnej Taktyki Banku PEKAO S.A. Będąc członkiem zarządu komisarycznego, współtworzył program naprawczy Banku Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie. Był członkiem zarządu Deutsche Bank PBC S.A. oraz dyrektorem odpowiedzialnym za zarządzanie ogólnopolską siecią sprzedaży.

W latach 2006-2013 był wiceprezesem zarządu, a w latach 2013-2015 prezesem zarządu Forum TFI S.A.

<strong>Jakub Tropiło</strong> – Zastępca Przewodniczącego Rady
Jakub Tropiło – Zastępca Przewodniczącego Rady

Z wykształcenia jest fizykiem jądrowym, absolwentem i byłym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat związany z Grupą PZU. Jest jednym z pierwszych w Polsce aktuariuszy. Był członkiem zarządu, a w latach 1999-2006 prezesem Zarządu PTE PZU S.A., spółki zarządzającej trzecim, co do wielkości funduszem emerytalnym w Polsce.   Zarządzanie funduszem emerytalnym przerwał na krótko na przełomie 2000 i 2001 roku pełniąc funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Do 2010 roku był prezesem Zarządu Forum TFI S.A. Jest również prezesem Zarządu IFAS Sp. z o. o. Sp. k.

<strong>Michał Tokarski</strong> – Członek Rady
Michał Tokarski – Członek Rady

Partner w firmie Vienna Capital Partners zajmującej się usługami doradztwa corporate finance. Posiada wieloletnią praktykę w bankowości inwestycyjnej na rynku w Polsce i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, specjalizując się w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć oraz private equity. Swoją karierę rozpoczął w Ernst & Young, później pracował również w KPMG Corporate Finance. Absolwent kierunków Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe i Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

<strong>Jerzy Gumowski</strong> – Członek Rady
Jerzy Gumowski – Członek Rady

Posiada wieloletnie doświadczenie kierownicze w zagranicznej bankowości prywatnej i inwestycyjnej (m.in. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Austrii).

<strong>WIESŁAW OLEŚ</strong>&nbsp;- Członek RADY
WIESŁAW OLEŚ - Członek RADY

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1989. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, w 1991 roku złożył egzamin sędziowski, a w roku 1993 uzyskał uprawnienia radcy prawnego.

Założyciel i partner Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” sp.k., która od 1996 roku specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym w zakresie prawa gospodarczego, w tym w szczególności związanym z wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami na rynku kapitałowo-finansowym takimi jak fuzje i przejęcia, publiczne i prywatne emisje akcji, emisje dłużnych papierów wartościowych, procesy prywatyzacyjne, organizowanie struktur holdingowych, przekształcenia i procesy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, finansowanie procesów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych i nowatorskich transakcji.

Wiesław Oleś specjalizuje się w zagadnieniach budowania i restrukturyzacji struktur inwestycyjnych oraz w kwestiach podatkowych z uwzględnieniem transakcji transgranicznych; posiada dwudziestoletnią praktykę w doradztwie podatkowym z wykorzystaniem struktur międzynarodowych (m.in. Luksemburg, Cypr, Malta, Portugalia).

Członek rad nadzorczych spółek publicznych, m.in.: CCC S.A. (Przewodniczący Rady), CPD S.A.

Wiesław Oleś jest autorem publikacji z zakresu prawa gospodarczego: „Fuzje spółek akcyjnych – aspekty prawne” i „Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną” (wspólnie z dr Mateuszem Rodzynkiewiczem) oraz komentarza "Podatek od czynności cywilno-prawnych" (2013) wspólnie z M.Gargulem.

<strong>Dr Mateusz Rodzynkiewicz</strong> – Członek Rady
Dr Mateusz Rodzynkiewicz – Członek Rady

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1989. W latach 1989 – 2004 pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji UJ, najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, w 1991 roku złożył egzamin sędziowski. W roku 1993 uzyskał uprawnienia radcy prawnego a w 1994 roku stopień doktora nauk prawnych.

Obsługę prawną obrotu gospodarczego dr Mateusz Rodzynkiewicz prowadzi od 1993 roku. W latach 1991-1997 był członkiem etatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie,

Założyciel i partner Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” sp.k., która od 1996 roku specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym w zakresie prawa gospodarczego, w tym w szczególności związanym z wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami na rynku kapitałowo-finansowym takimi jak fuzje i przejęcia, publiczne i prywatne emisje akcji, emisje dłużnych papierów wartościowych, procesy prywatyzacyjne, organizowanie struktur holdingowych, przekształcenia i procesy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, finansowanie procesów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych i nowatorskich transakcji.

Dr Mateusz Rodzynkiewicz specjalizuje się w zagadnieniach prawa handlowego i prawa rynku kapitałowego (spółki publiczne, fuzje i przejęcia, inwestycje kapitałowe) oraz prowadzi szkolenia dotyczące problematyki fuzji i przejęć kapitałowych, a także pozyskiwania kapitału na rynku regulowanym oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradzał przy kilkudziesięciu emisjach papierów wartościowych (akcji, obligacji, obligacji zamiennych) realizowanych w warunkach publicznego i niepublicznego obrotu papierami wartościowymi.

Członek rad nadzorczych zarówno spółek publicznych (m.in.: Elektrotim S.A., Gino Rossi S.A.) jak i instytucji rynku finansowego (FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Raport S.A.).W latach 2008-2011 dr Rodzynkiewicz był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. a obecnie jest sędzią Sądu Giełdowego przy GPW.

Dr Mateusz Rodzynkiewicz jest autorem prawniczych publikacji naukowych i artykułów problemowych publikowanych na łamach "Rzeczpospolitej". Współautor książek: „Fuzje spółek akcyjnych - aspekty prawne”, „Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną” (wspólnie z Wiesławem Olesiem), autor komentarza do przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących fuzji spółek: „Łączenie się spółek. Komentarz”, a także autor komentarza do całego kodeksu spółek handlowych: „Kodeks spółek handlowych. Komentarz” (sześć wydań w latach 2006-2014). Obecnie współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych pod redakcją Prof. Adama Opalskiego (CH Beck 2015).

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Niektóre pliki cookies są wymagane do poprawnego działania tej strony stąd potrzeba ich zapisania w pamięci podręcznej przeglądarki. Więcej informacji pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl Pokaż szczegóły

Potwierdzenie

Jednorazowy kod SMS

niepoprawny kod SMS